Home » Alga » Darba alga kā motivācija

Darba alga kā motivācija

Lielāka daļa no uzņēmumiem nevarētu eksistēt un pilnvērtīgi strādāt bez cilvēkiem, kas prot darboties konkrētā nozarē, ir ieinteresēti konkrēta uzņēmuma attīstībā un vēlas strādāt arvien labāk. No tā iziet, ka darbaspēks ir viens no visnozīmīgākajiem resursiem darba tirgū. Katram uzņēmējam viens no mērķiem ir panākt izcilu darba kvalitāti. Lai sasniegt šo mērķi, tie cenšas pieņemt darbā arvien vairāk profesionālus darbiniekus. Bet, jo labāks ir darbinieks, jo vairāk darba piedāvājumu viņš saņem. Līdz ar to darba devējam būtu  jāmotivē darba ņēmēju palikt strādāt uzņēmumā un arvien vairāk palielināt darba efektivitāti. Viens no motivēšanas rīkiem varētu būt darba algas palielinājums, kā arī dažādas papildmaksās un pabalsti. Izmantot darba algu kā motivāciju darbiniekiem strādāt, lai saņemt no tiem velmi kļūt arvien labākiem.

Motivāciju var nodefinēt dažādi, jo katram cilvēkam ir sava sapratne par motivēšanas principiem, kā tie stimulē produktivitāti, mudina cilvēkus uz darbību un palīdz ikdienā.

robots

Ilgvars Forands nodefinēja motivāciju ka dinamisko procesu, kas izmantojot psiholoģiskās, sociālās ekonomiskās un tiesiskās metodes un līdzekļus, sekmē indivīda mērķa sasniegšanu. R. Hekmens un G. Oldhems (Hackmann & Oldham, 1976) izvirzīja darba raksturojuma teoriju, ka motivāciju rada vide, kur darbojas indivīds. Pamatojoties uz to pieņēmumu, darba vidi un procesu ir iespējams organizēt tā, lai darbiniekiem radītos motivācija strādāt un pildīt savus pienākumus. Tas attiecās arī uz darba algu, ko saņem darbinieks. Jo darba samaksa ļoti bieži ir vienīgais indivīda ienākuma avots un nauda, kas tiek izmaksāta indivīdam par paveikto darbu, ir nepieciešama cilvēka fizioloģiskām un drošības vajadzībām. Lai nodrošināt galvenās cilvēka vajadzības, viņš ir ieinteresēts saņemt lielāko atalgojumu un ar to rodas darbinieka stimuls strādāt un pelnīt vairāk, veikt savu darbu efektīvāk, paaugstināt savas izredzes gūt lielāku algu un, iespējams, papildmaksu un bonusus.