Home » Bizness

Category Archives: Bizness

Zvērinātu advokātu birojs vai savs jurists?

Ikviens uzņēmums ik dienas saskaras ar daudziem jautājumiem, kuros nepieciešams jurista atbalsts. Jo īpaši to var teikt par vidējiem un lieliem uzņēmumiem, taču arī nelielā uzņēmumā var rasties vajadzība pēc jurista padoma. Kur to meklēt? Vai labāk pieņemt darbā pašiem savu iekšējo juristu? Vai arī izvēlēties zvērinātu advokātu biroju, ar kuru sazināties, kad vien rodas tāda nepieciešamība?

Jurists

Katram no risinājumiem, kā jau allaž, ir savas priekšrocības un arī trūkumi. Ja tiek algots savs jurists, jārēķinās, ka būs jāiekārto jauna darbavieta, jānodrošina visi štata darbiniekiem atbilstošie resursu. Tāpat jābūt drošiem, ka juristam ikdienā pietiks darāmā. Taču lielākais ieguvums no šāda risinājuma ir allaž tuvumā esošs padomdevējs, kurš zinās atbildes uz visiem pamata jautājumiem par uzņēmējdarbību. Tiesa, lielos uzņēmumos, kuros ir savi iekšējie juristi, tik un tā laiku pa laikam tiek izmantota zvērinātu advokātu biroju palīdzība, jo gadās saskarties ar situācijām, kurās nepieciešama augstākā līmeņa ekspertu iesaiste.

Zvērinātu advokātu birojs

Zvērinātu advokātu birojs ir uzņēmums, kurā strādā viens vai vairāki zvērināti advokāti. Tāpat komandā var būt arī juristi, advokātu palīgi un citi darbinieki. Tie ir uzņēmumi, kuri dažādos veidos palīdz fiziskām un juridiskām personām risināt dažādus juridiskus jautājumus. Ja iepriekš nav bijusi nepieciešamība pēc juristu palīdzības, saziņa ar advokātu biroju ir labs risinājums, jo tādā gadījumā uzreiz tiks novērtēts, cik sarežģīts ir jautājums un tiks arī izlemts, vai tā risināšanā jāiesaistās zvērinātam advokātam vai varbūt pietiek ar jaunākā jurista vai jurista atbalstu.

Viss mainās Šobrīd ļoti mainās sadarbības formas, tas ietekmē arī advokātu un juristu darbu. Jau šobrīd biroji piedāvā savā ziņā iznomāt ekspertus, kas nozīmē, ka uz laiku kādā konkrētā uzņēmumā dodas strādāt kāds no advokātu biroja darbiniekiem. Kas situācija ir atrisināta vai konkrētais projekts realizēts, eksperts atkal atgriežas savā ikdienā. Sazinieties ar ekspertiem un uzziniet, kādus vēl risinājumus viņi var piedāvāt!

Bez grāmatveža neiztikt

Grāmatvedis ir profesija, bez kura nevienam uzņēmumam nav iespējams iztikt. Vēl pirms uzņēmuma dibināšanas grāmatveža padoms noderēs, lai pieņemtu lēmumu par izdevīgāko nodokļu maksāšanas režīmu, savukārt pēc uzņēmuma likvidēšanas arī vēl “jāsavelk visas astes”. Līdz ar to šo pamatoti var uzskatīt par vienu no svarīgākajiem amatiem jebkurā uzņēmumā un iestādē. Kāds grāmatvedis ir labs grāmatvedis?

Pārzina izmaiņas

Likumi un noteikumi, šķiet, mainās nepārtraukti, tāpēc katrā uzņēmumā ir jābūt kādam, kurš tām nemitīgi seko līdzi. Lielākoties šāds cilvēks ir grāmatvedis, jo tieši grāmatvedim jāpārzina aktuālās nodokļu izmaiņas, kas tiešā veidā ietekmē uzņēmuma darbu un finanšu uzskaiti. Līdz ar to labs grāmatvedis visu laiku ir lietas kursā, arvien pilnveidojas, mācās, ir informēts un gatavs informēt arī kolēģus. Paralēli, protams, jāseko līdzi arī tehnoloģiju attīstībai, jo mūsdienās grāmatvedības darbs lielākoties notiek tiešsaistē, arvien lielāka nozīme ir elektroniskai dokumentu apritei.

Palīdz pieņemt lēmumus

Vēl pirms desmit gadiem jebkura grāmatveža viens no galvenajiem uzdevumiem bija pedantiski sarakstīt dažādās ailēs skaitļus, pareizi veikt aprēķinus. Nu viss ir mainījies. Nu rutīnas darbus pilnībā paveid programmatūra, tāpēc grāmatvedis nu ir kļuvis par analītiķi, kas palīdz uzņēmuma vai iestādes vadībai pieņemt lēmumus, izvērtējot to finansiālos aspektus. Grāmatvedim ir jāprot atlasīt, strukturēt un “tulkot” skaitļus.

Citi risinājumi

Ne vienmēr grāmatvedības kārtošana nozīmē štata darbinieku, kas fiziski atrodas uzņēmuma birojā. Šobrīd pieejami arī citi risinājumi. Pavisam nelielos uzņēmumos, ja vadītāja zināšanas ir pietiekamas, grāmatvedību var kārtot arī viņš pats. Cits variants – grāmatvedības pakalpojumus var uzticēt ārpakalpojumu sniedzējiem. Tas ir mūsdienīgs un ērts risinājums, jo ārpakalpojumā var nodot tieši tādu darbu apjomu, kāds konkrētajā uzņēmumā ir aktuāls, sākot no mikrouzņēmuma pāris atskaišu sagatavošanas līdz pat atsevišķu procesu nodalīšanas lielos uzņēmumos.

Jebkurā gadījumā ir būtiski atrast cilvēku, kurš ir sava aroda meistars, kurš zina atbildes uz dažādiem jautājumiem, bet tiem, uz kuriem atbildes nezina, pratīs atrast. Svarīgs ir arī cilvēciskais kontakts – jebkura sadarbība ir veiksmīga vien tad, ja puses saprotas (reizēm arī no pusvārda).

Piemēram, Corsax.lv (https://corsax.lv/) eksperti ir gatavi sadarboties ar dažādiem klientiem, sniedzot gan grāmatvedības pakalpojumus, gan nepieciešamības gadījumā arī nodokļu konsultācijas.