Home » Bizness » Bez grāmatveža neiztikt

Bez grāmatveža neiztikt

Grāmatvedis ir profesija, bez kura nevienam uzņēmumam nav iespējams iztikt. Vēl pirms uzņēmuma dibināšanas grāmatveža padoms noderēs, lai pieņemtu lēmumu par izdevīgāko nodokļu maksāšanas režīmu, savukārt pēc uzņēmuma likvidēšanas arī vēl “jāsavelk visas astes”. Līdz ar to šo pamatoti var uzskatīt par vienu no svarīgākajiem amatiem jebkurā uzņēmumā un iestādē. Kāds grāmatvedis ir labs grāmatvedis?

Pārzina izmaiņas

Likumi un noteikumi, šķiet, mainās nepārtraukti, tāpēc katrā uzņēmumā ir jābūt kādam, kurš tām nemitīgi seko līdzi. Lielākoties šāds cilvēks ir grāmatvedis, jo tieši grāmatvedim jāpārzina aktuālās nodokļu izmaiņas, kas tiešā veidā ietekmē uzņēmuma darbu un finanšu uzskaiti. Līdz ar to labs grāmatvedis visu laiku ir lietas kursā, arvien pilnveidojas, mācās, ir informēts un gatavs informēt arī kolēģus. Paralēli, protams, jāseko līdzi arī tehnoloģiju attīstībai, jo mūsdienās grāmatvedības darbs lielākoties notiek tiešsaistē, arvien lielāka nozīme ir elektroniskai dokumentu apritei.

Palīdz pieņemt lēmumus

Vēl pirms desmit gadiem jebkura grāmatveža viens no galvenajiem uzdevumiem bija pedantiski sarakstīt dažādās ailēs skaitļus, pareizi veikt aprēķinus. Nu viss ir mainījies. Nu rutīnas darbus pilnībā paveid programmatūra, tāpēc grāmatvedis nu ir kļuvis par analītiķi, kas palīdz uzņēmuma vai iestādes vadībai pieņemt lēmumus, izvērtējot to finansiālos aspektus. Grāmatvedim ir jāprot atlasīt, strukturēt un “tulkot” skaitļus.

Citi risinājumi

Ne vienmēr grāmatvedības kārtošana nozīmē štata darbinieku, kas fiziski atrodas uzņēmuma birojā. Šobrīd pieejami arī citi risinājumi. Pavisam nelielos uzņēmumos, ja vadītāja zināšanas ir pietiekamas, grāmatvedību var kārtot arī viņš pats. Cits variants – grāmatvedības pakalpojumus var uzticēt ārpakalpojumu sniedzējiem. Tas ir mūsdienīgs un ērts risinājums, jo ārpakalpojumā var nodot tieši tādu darbu apjomu, kāds konkrētajā uzņēmumā ir aktuāls, sākot no mikrouzņēmuma pāris atskaišu sagatavošanas līdz pat atsevišķu procesu nodalīšanas lielos uzņēmumos.

Jebkurā gadījumā ir būtiski atrast cilvēku, kurš ir sava aroda meistars, kurš zina atbildes uz dažādiem jautājumiem, bet tiem, uz kuriem atbildes nezina, pratīs atrast. Svarīgs ir arī cilvēciskais kontakts – jebkura sadarbība ir veiksmīga vien tad, ja puses saprotas (reizēm arī no pusvārda).

Piemēram, Corsax.lv (https://corsax.lv/) eksperti ir gatavi sadarboties ar dažādiem klientiem, sniedzot gan grāmatvedības pakalpojumus, gan nepieciešamības gadījumā arī nodokļu konsultācijas.