Home » Blog » Kas ir mastikas jumta segums?

Kas ir mastikas jumta segums?

Kapitālajā celtniecībā, bet ne individuālajā būvniecībā lieto dažādus mastikas jumta segumus. Domājams, ka augstās kvalitātes un citu pozitīvo īpašību dēļ mastikas jumta segumus ar laiku sāks izmantot arī individuālajā būvniecībā. Mastikas jumta segums var būt stiegrots vai ne stiegrots. Nestiegrotais mastikas jumta segums sastāv tikai no vairākām mastikas kārtām, bet stiegrotajā mastikas jumta segumā papildus vēl ir iestrādāts stiklšķiedras stiegru, stiklauduma vai stiklšķiedras sieta stiegrojums.

Mastikas jumta segumu parasti ierīko uz attīrītas, ar atšķaidītu mastiku gruntētas dzelzsbetona virsmas. Pamatnei jābūt stingrai, jo jebkuras tās deformācijas var izraisīt mastikas jumta seguma plaisāšanu. Pati jumta montāža nav sarežģīta. Šāda jumta seguma ierīkošanu sāk no dzegas un jumta zemākajām vietām. Vispirms stiklaudumu novieto (bez līmēšanas) salaiduma vietās, sateknes, kā ari vietās, kur pamatnē var rasties plaisas. Pēc tam uz pamatnes uzklāj mastikas kar tu. Kad mastika ir sacietējusi, tai virsū uz klāj stiklaudumu, stiklšķiedras sietu vai stiegras un vēlreiz iestrādā mastiku (kamēr stiegrojums ir pilnīgi pārklāts ar mastiku). Kad mastika ir sacietējusi, šo procesu atkārto vēlreiz: uzklāj vēl vienu stiegrojuma kārtu un tai virsū – mastikas kārtu. Nepieciešamais mastikas kārtu skaits tiek norādīts projektā un ir atkarīgs no jumta slīpuma, mastikas sastāva, stiegrojuma, pamatnes veida un citiem faktoriem. Katru nākamo mastikas kārtu iestrādā perpendikulāri iepriekšējās kārtas iestrādāšanas virzienam.

Šāda jumta seguma aizsargkārtu veido no rupjas upju smilts graudiem, tos iegremdējot mastikā vai arī tiem virsū uzklājot vēl vienu mastikas kārtu. Mastiku uzklāj ar smidzinātāju, kam ir speciāls uzgalis. Stiklšķiedras stiegrojuma slejas jāklāj ar 8-10 cm lielu pārlaidumu.

Par mastiku var izmantot bitumena-lateksa emulsiju, bet stiegrojumam pēdēja laikā parasti izmanto stiklšķiedras sieta atgriezumus. Mastikas jumta seguma veidošanai izmanto speciālu iekārtu, kas sastāv no emulsijas, saspiesta gaisa un koagulatora baloniem, kuri savā starpā savienoti ar cauruļvadiem. Katras bitumena-lateksa mastikas kārtas biezums ir 0,8-1 mm.

Mastikas jumta seguma veidošanai izmanto arī auksto asfalta mastiku, kas sastāv no kaļķu-bitumena emulsijas pastas, cementa un pildvielām. Mastiku līdz ieklāšanas vietai pievada ar javas sūkni. Auksto asfalta mastiku ieklāj 3-4 kārtās, un katras kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 5 mm. Katru nākamo kārtu ieklāj tikai tad, kad iepriekšējā kārta ir pilnīgi izžuvusi.

Mastikas jumta segumi ir ekonomiska ki par ruļļmateriālu jumta segumiem, un to izmantošana dod iespēju pilnīgāk mehanizēt jumta seguma ieklāšanas tehnoloģiskos procesus.